Gutmetal, S.A.

Ferros i acers en general. Destaquem: Bigues (IPN,IPE,UPN,HEA,HEB), Anguls, Tubs, Plans, Xapes, Calibrats i Corrugats. Serveis adicionals de tallat i plegat de Xap, Plasma i Oxitall.

Sponsors

Busquem patrocinadors!!!