Hierros y Aceros de Mallorca, S.A.

Productes:

Perfilería en fred => Tubs estructurals, angles, perfils U, tubs galvanitzats, tubs de conducció, tub oval, perfils oberts, carpinteria metàlica, corretges d´acer.
Xapes d´acer => Negra, industrial, decapada, estriada, llagrimada, galvanitzada, corten , estampada, fleje.
Perfils estructurals => UPN, IPN, HEB, HEA, HEM, IPE
Xapes de tancaments i cobertes => Grecada galvanitzada, Forjada colaborant, pegaso, minionda, perforada.
Tancaments => Malla simple torsió, triple torsió, ganadera, decorativa, electrosoldada, panel mamut, tanques trasladables, accesoris i postes per tancaments.
Acers calibrats
Inoxidables => Xapes, perfils, tubs, ferretería inox i accessoris
Acers per a la construcció => Mallat, corrugat, gelosies-armadures, filferro, fil de soldar.
Comercials de l´acer => Quadrtas, redons, plans-pletines, simple T
Secció de Fontanería

Serveis:

Oxitall i plasma.
Elaboració de Ferralla i muntatge en obra.
Tall a mida de xapes.
Secció de granalla i pintura
Tall a mida de bigues i trepant (taladro)
Tall a mida de tubs.

Sponsors

Busquem patrocinadors!!!