Codi Tècnic de l'Edificació

Codi Tècnic de l'Edificació

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999 del 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

Sponsors

Busquem patrocinadors!!!